Mina lån

Mina lån är bibliotekets självbetjäningstjänst för att hantera lån och reservationer. Genom Mina lån kan du till exempel låna om böcker.

Logga in

Om du inte är student eller anställd på LiU, men har ett bibliotekskort på universitetsbiblioteket, använder du ditt bibliotekskortsnummer och PIN-kod för att logga in. Glömt din PIN-kod?